Oferta

RATOWNIK WODNY

Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ratownikiem wodnym może być osoba która:

 1. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
 2. posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym;
 3. ma ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i/lub jest lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym systemu PRM;
 4. jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

ad. 1.
Mazurska Służba Ratownicza organizuje kursy na stopień Ratownika Wodnego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r.
Link

Kurs trwa minimum 63 godziny [20h zajęć teoretycznych oraz co najmniej 63h zajęć praktycznych], może więc być zorganizowany w formie ciągłej [8dni] lub weekendowej.
Część teoretyczna odbywa się w formie wykładów natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są na pływalni oraz na wodach otwartych Jeziora Śniardwy.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym w formie testu [30 pytań; jedna z odpowiedzi poprawna] oraz praktycznym, polegającym na wykonaniu 7 zadań z zakresu ratownictwa oraz technik pływackich ćwiczonych w trakcie kursu.
Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego.

ad.2.
Takie kwalifikacje określone są rozporządzeniem:
link
MSR prowadzi szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego – ZAPRASZAMY!

ad.3.
Istnieje możliwość zorganizowania na terenie Bazy MSR kursu KPP dla grup zorganizowanych.
KONTAKT: szkolenia@msr-okartowo.pl

ad.4.
Mazurska Służba Ratownicza jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – ZAPRASZAMY!

STERNIK MOTOROWODNY

Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m. po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne odbywa się podczas weekendu i zakończone jest egzaminem.
Zajęcia teoretyczne w formie wykładu prowadzone są dla wszystkich uczestników kursu jednocześnie, natomiast szkolenie praktyczne w podziale na załogi 2-4 osobowe prowadzimy na łodzi motorowej typu RIB z zaburtowym silnikiem przyczepnym.

Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu [75 pytań; jedna z odpowiedzi poprawna] oraz części praktycznej na wodzie.

WYMAGANIA:
1. Ukończony 14 rok życia.
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

KONTAKT:
szkolenia@msr-okartowo.pl
+48 601304429

TERMINY najbliższych szkoleń oraz egzaminów:

 • 30.04-01.05.2022
 • 28-29.05.2022
 • 18-19.06.2022
 • 02-03.07.2022
 • 16-17.07.2022
 • 30-31.07.2022
 • 13-14.08.2022
 • 27-28.08.2022
 • 10-11.09.2022
 • 24-25.09.2022
 • 08-09.10.2022

UWAGA: dla grup liczących minimum 7 osób istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym terminie pod warunkiem wpłacenia 10 dni przed datą planowanego egzaminu zaliczki w wysokości 30% za każdego uczestnika kursu.

KOSZT:
650zł kurs
250zł egzamin [50% zniżki dla uczących się]
[50zł patent – opłata uiszczana po zdaniu egzaminu w Związku Motorowodnym]

AKCJE TECHNICZNE I NURKOWE

Od wielu dziesiątek lat wykonywaliśmy przeróżne akcje techniczne na wodzie. Zajmowaliśmy się m.in. spektakularnym wydobyciem z dna jeziora Śniardwy zatopionych ciężkich śmigłowców czy też dużych jednostek pływających. Jesteśmy w stanie bardzo szybko dojechać lub dopłynąć do miejsca zadania, by w wyjątkowej sytuacji nieść pomoc nad i pod wodą.
Specjalizujemy się w:

 • Odholowywaniu uszkodzonych lub niezdolnych do przemieszczania statków, łodzi oraz innych obiektów pływających.
 • Podnoszeniu przewróconych oraz wyciągania z dna zatopionych jednostek pływających.
 • Wydobywaniu zagubionych elementów w wodzie.
 • Pracach podwodnych przy kadłubach i śrubach statków.
 • Ocenach stanu technicznego maszyn i urządzeń podwodnych.
 • Poszukiwaniu oraz badaniu ukształtowania dna przy użyciu sonaru.
 • Wykonywaniu inspekcji i przeglądów podwodnych.
 • Lokalizacji elementów podwodnych z podaniem pozycji GPS.

Wszystkie pozyskane środki z dodatkowych prac są przeznaczane na naszą działalność statutową – Ratownictwo Wodne

ZABEZPIECZENIE REGAT I IMPREZ

W naszej historii zabezpieczaliśmy z sukcesem duże imprezy sportowe: regaty żeglarskie i wioślarskie, spływy kajakowe, plany filmowe, imprezy pływackie oraz różne wydarzenia społeczne i eventy firmowe. Jesteśmy wyposażeni w sprzęt, umiejętności i wiedzę potrzebną do prowadzenia takich zabezpieczeń.

Wszystkie pozyskane środki z dodatkowych prac są przeznaczane na naszą działalność statutową – Ratownictwo Wodne

POKAZY I PRELEKCJE

Prelekcje na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą to część naszej codziennej statutowej działalności. Jesteśmy w stanie przeprowadzić również pokazy ratownictwa wodnego, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy czy też prezentacje sprzętu ratowniczego wraz z jego praktycznym wykorzystaniem. Pokazy ratownictwa to atrakcyjny program dla każdego rodzaju wydarzeń: rodzinnych pikników i festynów czy też eventów korporacyjnych.
Nasz program pokazów ratownictwa zawsze dopasowujemy do charakteru i miejsca wydarzenia. Mamy sprawdzone rozwiązania zarówno dla imprez otwartych, jak i zamkniętych.

Wszystkie pozyskane środki z dodatkowych prac są przeznaczane na naszą działalność statutową – Ratownictwo Wodne

POGŁĘBIANIE I BUDOWA POMOSTÓW

Na przestrzeni ponad 40 lat działalności naszej firmy dokonaliśmy wielu prac związanych z wszelkimi pracami wodnymi (nad i podwodnymi). Pogłębiliśmy wiele portów, zajmujemy się też budową oraz naprawą pomostów. Budowaliśmy zarówno przystanie jachtowe jak i pomosty rekreacyjne. Wynajmujemy również nasz specjalistyczny sprzęt budowlany oraz platformy pływające dla wielu branż: eventowej, budowlanej oraz stoczniowej.
Specjalizujemy się w:

 • Pogłębianiu oraz odmulaniu zbiorników wodnych, prace te prowadzone są z roboczych platform pływających lub za pomocą pływającej pogłębiarki (refulera).
 • Robotach ziemnych koparkami z transportem urobku samochodem samowyładowczym.
 • Wbijaniu pali oraz rur stalowych pod pomosty (również dalby chroniące pomosty przed skutkami działania lodu).
 • Budowie, naprawie i renowacji pomostów kąpielowych i cumowniczych.
 • Regeneracji oraz wyciąganiu starych pali drewnianych a także wymianą poszycia pomostów.
 • Wycince zakrzaczeń na brzegach, koszeniu wodorostów oraz wycinaniu trzcin.
 • Remontach obiektów hydrotechnicznych w części nadwodnej i podwodnej.
 • Zabezpieczaniu osuwisk w rejonie zbiorników wodnych.
 • Ubezpieczaniu skarp brzegowych.
 • Ustawianiu boi i innych znaków na wodzie

Wszystkie pozyskane środki z dodatkowych prac są przeznaczane na naszą działalność statutową – Ratownictwo Wodne

Nasza działalność zarobkowa jest przeznaczona na cele statutowe. Zamawiając u nas szkolenie czy usługę WSPIERASZ RATOWNICTWO WODNE