Prawo

Mazurska Służba Ratownicza jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS - pod numerem rejestru KRS 0000060822. Wspólnie z organizacjami ratowniczymi takimi jak WOPR, GOPR i TOPR - Mazurska Służba Ratownicza wchodzi obecnie w skład infrastruktury systemu ratowniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Egzamin sternika motorowodnego

1 października 2017 roku o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin na stopień Sternika Motorowodnego.

DZIEŃ RATOWNIKA WOPR

Wszystkim Ratownikom spokojnej pracy, oby tak minął sezon.