Dofinansowania

Dofinansowania działalności ratowniczej otrzymaliśmy od następujących podmiotów:

 

Umowy dotacji nr 469/2009/Wn-14/NZ-UR-LZ/D]  z dnia   25-09-2009 .r na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup poduszkowca   do   ratownictwa   wodnego" 230 000,00 zł


Umowy dotacji nr 294/2010/Wn-50/NZ-UR-LZ/D]  z dnia   21-07-2010 .r o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup łodzi hybrydowej do ratownictwa wodnego" 584 014,00zł


Umowy dotacji nr 611/2012/Wn14/NZ-UR-LZ/D]  z dnia   26-09-2012.r o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup łodzi hybrydowej do ratownictwa wodnego i ochrony środowiska na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich" 150 200,00 zł


Umowy dotacji nr 230-2016-Wn14-NZ-ur-lz/D  z dnia   14-12-2016.r o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup samochodu z przyczepą oraz pojazdu terenowego do ratownictwa wodnego i ochrony środowiska na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich" 455 000,00 zł

Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz

Termin realizacji: W latach 2010 – 2014 w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia.

Kwota na zadnie 20 000,00 zł

"Współdziałający w roku 2013 będzie wykonywał zadania w zakresie działalności ratowniczej udzielając pomocy i ratując ludzi w okresie zimowym, pełniąc dyżury całodobowe na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich. Województwo wspiera finansowo zadania Współdziałającego w zakresie organizowania pomocy oraz ratowania życia i mienia osób, które uległy lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko - Mazurskiego."

Termin realizacji: w okresie od 30 kwietnia 2013 do 15 grudzień 2013

Kwota: 40 000,00 zł


"Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku"

Termin realizacji: w okresie od 22-04-2014 do 31-12-2014

Kwota: 40 000,00 zł


„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2015 roku”

Zostało zrealizowane przy wsparciu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin realizacji zadania w okresie od 04 maja 2015 do 31 grudnia 2015

Kwota: 40 000,00 zł


„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2016 roku”

Zostało zrealizowane przy wsparciu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin realizacji zadania w okresie od 15 marca 2016 do 31 grudnia 2016

Kwota: 42 000,00 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku

Termin realizacji: w okresie od 01-05-2013 do 31-12-2013

Kwota: 218 000,00 zł


Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku

Termin realizacji: w okresie od 15-03-2014 do 31-12-2014

Kwota: 200 000,00 zł


Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

Termin realizacji: w okresie od 13-02-2015 do 31-12-2015

Kwota: 200 000,00 zł


Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku

Termin realizacji: w okresie od 25-02-2016 do 31-12-2016

Kwota: 120 000,00 zł


Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku

Termin realizacji: w okresie od 10-10-2016 do 31-12-2016

Kwota: 10 000,00 zł


Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku

Termin realizacji: w okresie od 14-11-2016 do 31-12-2016

Kwota: 55 000,00 zł


KURS KPP

Mazurska Służba Ratownicza we współpracy z naszym Partnerem: Koga Med Szkoła Pierwszej Pomocy w dniach 22-27 marca 2022 …

Odpowiedź na List otwarty do mieszkańców Pisz

Szanowni Państwo, Z dużym żalem i niesmakiem odczytaliśmy list otwarty do mieszkańców Gminy Pisz dotyczący zamieszania …

List otwarty

Okartowo dnia 7 grudnia 2021 Mazurska Służba Ratownicza Okartowo 12-250 Orzysz LIST OTWARTY DO PANA BURMISTRZA PISZA ANDRZEJA …