Kategoria: Kursy

Egzamin na stopień „Sternik Motorowodny”

Egzamin na stopień Sternika Motorowodnego odbędzie się

29 września 2019 roku o godzinie 10:00

Następny Egzamin na stopień Sternika Motorowodnego odbędzie się

6 października 2019 roku o godzinie 10:00

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo- wyborczego Członków Stowarzyszenia Mazurska Służba …

Egzamin na stopień „Sternik Motorowodny”

Egzamin na stopień Sternika Motorowodnego odbędzie się 29 września 2019 roku o godzinie 10:00 Następny Egzamin na stopień …

Nowe władze MSR

Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej uprzejmie informuje że w dniu 29-08-2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie …