Aktualności

Odpowiedź na List otwarty do mieszkańców Pisz

Szanowni Państwo,

Z dużym żalem i niesmakiem odczytaliśmy list otwarty do mieszkańców Gminy Pisz dotyczący zamieszania jakie wywołał Burmistrz.

Wydaje się, że do wszystkich prezentowanych zarzutów odnosiliśmy się już wielokrotnie, ale Pan Burmistrz używając sztuczek rodem ze szkoleń socjotechniki, powtarza je bez końca unikając konsekwencji prawnych przez używanie zwrotów „Moim zdaniem,…”, „Prawdopodobnie…”, „Od pewnego czasu trwają próby…”

Naszym celem statutowym jest „RATOWNICTWO” a nie wyjaśnianie oszczerstw i bronienie się przed pomówieniami, ale po kolei…

Nie próbujemy przejąć działki o znacznej wartości tylko odpieramy próbę sprzedaży działki, którą użytkujemy od 1980 roku. Zgadzamy się z Burmistrzem, że to miejsce jest usytuowane w taki sposób, byśmy mogli szybko i sprawnie rozpocząć akcje ratowniczą. To miejsce tworzyliśmy od wielu lat, usypywaliśmy ziemie tam gdzie było bagno, wykopywaliśmy baseny portowe. W ten sposób podnieśliśmy atrakcyjność tej działki.

Druga sprawa to powstanie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku budynków. Stało się to dużo wcześniej zanim działka trafiła w posiadanie Gminy Pisz. Bezpłatne przekazanie tej działki do Gminy Pisz nastąpiło dopiero w 1995 roku, na podstawie umowy notarialnej, w której został zapisany warunek przeznaczenia tej działki na działalność ratowniczą. Było to pewnego rodzaju usankcjonowanie faktu, że MSR działał na tej działce już od wielu lat. Sprawę tych budynków rozwiązano decyzją Urzędu Rejonowego (obecnie Starostwa Powiatowego) z dnia 23 października 1998 r. Budynki te stały się w pełni legalne otrzymaliśmy zgodę na ich użytkowanie. Gdyby tego było mało, jesteśmy w posiadaniu decyzji Burmistrza Pisza z 2019 roku zawierającej zgodę na ich remont i potwierdzającej, że jesteśmy właścicielami tych budynków. Obecnie znajdują się w nich pomieszczenia niezbędne do działania naszej Służby: świetlica, kuchnia oraz miejsce odpoczynku dla ratowników, a także pomieszczenia magazynowe dla sprzętu ratowniczego i nurkowego.

Oznacza to, że stwierdzenia Pana Burmistrza „ Działka została nielegalnie zabudowana bez zgody właściciela tj. Gminy Pisz i bez pozwolenia na budowę wieloma obiektami…” i w drugim punkcie „Również bez zgody gminy i pozwolenia na budowę na działce tej pobudowano budynki rekreacyjne…”  są fałszywe! Otóż jak widać z powyższego, gdy gmina Pisz otrzymywała ten grunt budynki już tam były – co ma tu zgoda Gminy?

Kolejne stwierdzenie Pana Burmistrza: „…Jedna z tych osób wystąpiła do sądu … o zasiedzenie”. Sprawa o zasiedzenie jest zakończona, a Sąd odrzucił roszczenia  uzasadniając, że ta osoba nie miała do tego żadnych praw. Burmistrz doskonale zna ten wyrok sądowy, mimo tego uparcie forsuje swoją tezę o ryzyku utraty działki przez Gminę w wyniku ewentualnego zasiedzenia i przedstawia to zdarzenie jako dowód na łamanie umowy dzierżawy.

Pan Burmistrz poucza i wskazuje, co MSR powinien zrobić po odebraniu owej działki i wysyła nas do prowadzenia działalności ratowniczej na prywatnej działce osoby, która wprawdzie jest Komandorem Mazurskiej Służby Ratowniczej, ale jego działka jest jego prywatną własnością. Wygląda to tak jakby Burmistrz wysłał strażaków lub policjantów, by u któregoś z mieszkańców, w pokoju obok telewizora, zorganizowali remizę lub posterunek policji.

Mowa też jest o umowie jaką Mazurska Służba Ratownicza zawarła a na budowę posterunku nad Jeziorem Roś. Burmistrz miał ją w ręku i nią wymachiwał na Sesji Rady Gminy. To niech ją przeczyta! Została zawarta w 2014 roku i na mocy zapisów z niej wypływających została rozwiązana w 2016 roku.

W naszych wypowiedziach twierdzimy, że działania burmistrza dążą do likwidacji Mazurskiej Służby Ratowniczej i tu Pan Burmistrz w specyficzny sposób informuję opinię publiczną o tym, że ani on ani Radni nie mają takich uprawnień. Zgoda, tylko nie o to chodzi, zabranie działki wraz z budynkami skutkuje sparaliżowaniem działalności ratowniczej, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji tej służby – MSR.

Panie Burmistrzu czy to tak trudno zrozumieć? Czy to tylko kolejna próba odwracania kota ogonem?

W Pana liście czytamy dalej: „…determinacja z jaką Mazurska Służba Ratownicza próbuje przejąć tę działkę… dobitnie świadczy o tym, że grupa prywatnych… chce posiadać bazę wypadową na Mazury.” Poza tym, że obraża Pan wielu wspaniałych ludzi, bezinteresownie zaangażowanych w to co robią, to ta wypowiedź jest kolejnym kłamstwem! Nikt z nas nie wnosił o przejęcie (nabycie) tej ziemi, jedynie prosimy o umożliwienie dalszej jej dzierżawy przez MSR, której nas Pan pozbawia.

Rozpatrzmy kwestię pazerności – nikt z Zarządu MSR nie otrzymuje żadnych świadczeń pieniężnych – to co robimy dla MSR obciąża bezpośrednio nasze portfele! Ostatnio drwił Pan z naszego Komandora, że jak jest taki oddany ratownictwu to niech odda swoją działkę. Komandor i tak to robi, a jak to wygląda u Pana? „Osoba oddana na rzecz społeczności Piskiej” – to za jakie pieniądze Pan to robi? O ile się nie mylę ostatnio przepchnął Pan podwyżkę swojej pensji o ponad 10 tysięcy złotych. Oczekujemy, że teraz to już zrealizuje Pan swoją obietnicę wygłoszoną na Sesji Rady Gminy: „… dam, nawet prywatnie dam na MSR, bo my chętnie wspieramy ratownictwo” – proszę bardzo oto numer naszego konta:  40 1240 6335 1111 0011 0305 1919.

Na koniec, używa Pan pięknej sentencji „W 2014 roku obejmując, z Państwa woli, urząd Burmistrza Pisza uroczyście przysięgałem, że będę dbał o interes mieszkańców naszej gminy…” Pytanie się nasuwa: czy w kampanii wyborczej deklarował Pan, że będzie Pan sprzedawał działkę zajmowaną przez ratowników i przeznaczoną na ratownictwo, a tym samym demolował poziom bezpieczeństwa na Wielkich Jeziorach Mazurskich? Może, gdyby mieszkańcy wiedzieli kogo wybierają, oddali by głos na kogoś innego.  Zgodnie z postanowieniami Aktu Notarialnego, pieniądze otrzymane ze sprzedaży tej działki, muszą być przekazane przez Gminę Pisz do Skarbu Państwa, a dotychczasowe dochody z dzierżawy przestaną wpływać do budżetu gminy. To kolejne Pańskie działanie na niekorzyść Gminy Pisz! Czy to nie Pan został skazany za niegospodarność?

Na końcu chcemy oświadczyć, że na wszystkie nasze twierdzenia mamy pokrycie w dokumentach, które jesteśmy w stanie okazać na każde wezwanie.

Panie Burmistrzu, my ratownicy składaliśmy przysięgę, że dopóki będziemy zdrowi i sił nam wystarczy, bez względu na warunki będziemy rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika. Dzisiaj to potwierdzamy: będziemy tak czynić do ostatniego dnia naszego życia, a nie jak Pan do końca swojej kadencji.

Z poważaniem

Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej

List otwarty

Okartowo dnia 7 grudnia 2021

Mazurska Służba Ratownicza

Okartowo

12-250 Orzysz

LIST OTWARTY DO PANA BURMISTRZA PISZA

ANDRZEJA SZYMBORSKIEGO

Spotkanie przed kamerami TVP w obecności m.in. Pana Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego, Pana Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego, Pana Prezesa MOPR Zbigniewa Kurowickiego, Radnych Rady Miejskiej w Piszu, czyli osób szczególnie zainteresowanych bezpieczeństwem na jeziorach, nasunęło serię niejasności i pytań, które zdaniem zarządu MSR powinny zostać wyjaśnione przez Pana Burmistrza. Zainteresowanie mediów wymaga od MSR precyzyjnego i jasnego odpowiadania na stawiane pytania.

Uchwała Rady Miasta Pisz nr XXXIV/387/21 podjęta w dniu 24 listopada br. wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości, na której od przeszło 41 lat Mazurska Służba Ratownicza posiada swoją bazę i realizuje działania związane z patrolowaniem wód jeziora Śniardwy i ratowaniem ludzi ulegających wypadkom na tym jeziorze, stanowi efekt wielokrotnych zabiegów i manipulacji, jakie wobec radnych Rady Miejskiej stosował Burmistrz Pisza Pan Andrzej Szymborski byle tylko dopiąć z góry powziętego zamiaru, jakim jest wyrugowanie MSR z posiadanej nieruchomości, tylko po to, by móc ją zbyć być może na rzecz wcześniej umówionego nabywcy.

W stosunku do naszych ratowników Pan Burmistrz wykazuje pełną bezwzględność a przecież oni wypływając w ekstremalnych warunkach mogą stracić życie ratując innych.

Decyzja Rady Miejskiej za którą stoi Burmistrz Szymborski prowadzi wprost do likwidacji Mazurskiej Służby Ratowniczej, co wiąże się ze znaczącym obniżeniem bezpieczeństwa osób przebywających na wodach znajdujących się w obszarze działania Gminy Pisz. Mazur. Zadziwiające jest dążenie Burmistrza do pozbycia się podmiotu działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób, bowiem to nikt inny jak Burmistrz powinien być odpowiedzialny za to bezpieczeństwo a teoretycznie powinno mu zależeć na nim, podobnie jak na rozwoju turystyki. Czy żeglarze będą chcieli przypłynąć do Pisza z zatłoczonych szlaków Mazur, wiedząc jaki do mają stosunek do bezpieczeństwa włodarze tego miasta?

Gmina Pisz nigdy nie poniosła jakichkolwiek kosztów z tytułu działania Mazurskiej Służby Ratowniczej, przeciwnie osiągała zyski z dzierżawy działki, na której znajduje się nasza Stacja Ratownicza. Zgodnie      z treścią Aktu Notarialnego na podstawie, którego Gmina Pisz otrzymała w 1995r. naszym staraniem tę działkę, powinna być ona przeznaczona do realizacji działań ratowniczych lub na cele sportowo-rekreacyjne.

Wiemy, że na terenie rzeczonej działki są plany budowy hotelu, którym Burmistrz bardzo kibicuje nie licząc się z opinią szeregu instytucji współpracujących z MSR jak również z opinią Starostwa czy gmin ościennych.  Jeżeli Burmistrz postawi na swoim i doprowadzi do sprzedaży wykorzystywanej na bazę przez MSR działki – w naszej opinii – pozyskane środki nie przeznaczy do budżetu Gminy a będzie jej musiał zwrócić – co wynika z treści ww. Aktu Notarialnego na rzecz podmiotu reprezentującego Skarb Państwa, który przed laty przekazał tę działkę na cele ratownictwa. Podmiotem tym jest obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (prawny następca AWRSP, która w imieniu Skarbu Państwa przekazywała tą ziemię). Gmina nie zyska w ten sposób niczego! Przeciwnie straci dochody z tytułu dzierżawy działki.

W związku z wypowiadanymi publicznie w ostatnim czasie kłamliwymi oskarżeniami Pana Andrzeja Szymborskiego pod adresem Mazurskiej Służby Ratowniczej oraz wykazywanym przez Burmistrza brakiem elementarnej wiedzy na temat działania ratownictwa w Polsce, Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej postanowił odnieść się do tych najbardziej rażących propagowanych oszczerstw:

 1. W jednym ze swoich przemówień podczas sesji Rady Miasta Pisz p. Burmistrz stwierdził, że „(…) na Śniardwach działa sześć służb ratowniczych (…)”.

Twierdzenie to całkowicie mija się z prawdą. Ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz są wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.  Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich organizacjami realizującymi zadania w zakresie ratownictwa wodnego, posiadającymi swoje bazy i legitymujące się wpisem do rejestru przez MSWiA  są tylko dwie służby:

 • Mazurska Służba Ratownicza, Okartowo, 12-250 Orzysz
 • Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko

Pełna lista uprawnionych na terenie RP podmiotów tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego

 1. Burmistrz wielokrotnie wypowiadał się o tym, że Mazurska Służba Ratownicza może przenieść swoją Stację Ratowniczą do Szczech Małych nad jeziorem Roś. Chcąc uprawdopodobnić formułowane przez siebie tezy mówił, że jest w posiadaniu umowy dzierżawy zawartej przez MSR oraz właściciela działki w Szczechach. W charakterystyczny dla siebie sposób ukrył jednak informację, że ta umowa wygasła w 2016 roku i że finalnie Mazurska Służba Ratownicza nie posiada tam jakiegokolwiek terenu.

Niewielkie i rzadko uczęszczane Jezioro Roś jest odcięte od systemu WJM ponad pięciokilometrowym kanałem oraz śluzą. Z tego powodu dotarcie tam naszych łodzi ratowniczych zajmuje około dwóch godzin. W związku z tym, kiedyś było planowane otwarcie dodatkowego posterunku ratowniczego nad jeziorem Roś. Została nawet podpisana notarialna umowa dzierżawy działki przeznaczonej na taki posterunek. Jednak po powstaniu na jeziorze Roś posterunku MOPR, ówczesny Zarząd MSR zrezygnował z organizacji własnego posterunku. W umowie dzierżawy istnieje zapis mówiący o tym, że jeśli przez dwa lata od jej podpisania, jako MSR nie dokonamy inwestycji polegających m.in. na wybudowaniu pomostu oraz zaplecza dla ratowników, to ta umowa wygasa.

Tak też się stało 12 lutego 2016 roku. Faktycznie nasz posterunek nigdy nie istniał w tym miejscu, o czym Pan Andrzej Szymborski doskonale wiedział, a obecnie celowo i uporczywie powiela informacje o rzekomym posterunku MSR na jeziorze Roś tylko po to by oszczerczo dyskredytować działalność MSR.

 1. Kolejnym absurdalnym zarzutem Burmistrza był zarzut wskazujący na to, że MSR nie zajmuje się ratownictwem, a prowadzi jedynie działalność gospodarczą oraz to, że z pewnością sprzedamy tę działkę i podzielimy się pieniędzmi uzyskanymi z jej sprzedaży.

Otóż p. Burmistrz powinien wiedzieć, że Mazurska Służba Ratownicza jest stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”, która określa zasady funkcjonowania tego rodzaju podmiotów, w tym zasady prowadzenia działalności gospodarczej w poniższych artykułach:

art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

art. 38. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub                        w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów)

Rzeczywiście prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu szkoleń oraz wykonywaniu różnych prac przy budowlach wodnych. Jest to niezbędne by zapewnić środki na utrzymanie naszej służby, która się boryka z dużymi problemami finansowymi. Jeśli chodzi                                     o podzielenie się pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży działki, to zgodnie z obowiązującym prawem nie jest to możliwe.

 1. Burmistrz zarzuca nam, że nie przestrzegaliśmy umowy dzierżawy działki, na której znajduje się nasza Stacja Ratownicza. Rzekomo mieliśmy poddzierżawiać budynki posadowione się na jej terenie.

Tego rodzaju twierdzenia są nieprawdziwe. Nigdy nie poddzierżawialiśmy posiadanej przez nas działki. Formułowany przez Burmistrza zarzut wiąże się z tym, że osoba, która pod koniec lat 70 XX wieku stała na czele Klubu Żeglarskiego Kormoran, którego mienie zostało przekazane na rzecz MSR w 2020r. zaczęła uzurpować sobie prawo do jednego z naniesień znajdujących się na działce dzierżawionej przez MSR od Gminy Pisz i wystąpiła o zasiedzenie około 400 m2 gruntu będącego częścią tej działki. Absolutnie osoba ta nie miała do tego jakichkolwiek podstaw, co potwierdził Sąd Rejonowy w Piszu             w swoim wyroku oddalającym wniosek o zasiedzenie. Burmistrz doskonale zna ten wyrok sądowy mimo tego uparcie forsuje swoją tezę poddzierżawianiu i o ryzyku utraty działki przez Gminę w wyniku ewentualnego zasiedzenia.

 1. Kilkukrotnie Burmistrz proponował by przenieść naszą działalność na teren, którego właścicielem jest obecny Komandor MSR, który pełni tą funkcje od czerwca 2021r..

Tego rodzaju propozycje uznać należy za rodzaj złośliwości i osobistej niechęci Burmistrza do członków Zarządu MSR. Burmistrz zdaje się zapominać, że stojąc na czele gminy to właśnie On a nie osoby trzecie jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu bezpieczeństwa na terenie gminy, w tym we współpracy z takimi podmiotami jak MSR. Jeżeli Burmistrz tak ochoczo wyznacza role i sposób przeznaczenia dla majątku prywatnego nabytego transparentnie podczas licytacji komorniczej prowadzonej pod nadzorem Sądu, to sam zechce przeznaczyć część ze swojego majątku, który według ostatniego oświadczenia majątkowego jest wart około 3 mln złotych i poświeci którąś ze swoich działek na zbudowanie np. remizy strażackiej? Pan Burmistrz przedstawia siebie jako osobę niezwykle zaangażowaną w sprawy Miasta i dbającą o budżet. To może zaproponuje również przeniesienie Rady Miasta na swoją kolejną działkę?

Wskazując na powyższe oszczercze wypowiedzi i komunikaty Burmistrza formułowane po adresem Mazurskiej Służby Ratowniczej podnosimy, że podobnych kłamliwych informacji których autorem jest pan Andrzej Szymborski jest znacznie więcej.  Z całą mocą podkreślamy, iż są one nieprawdziwe.

Wiemy, że Burmistrz Andrzej Szymborski, ze względu na szereg popełnionych zaniechań                                              i kontrowersyjnych decyzji jakie podjął w czasie obecnej kadencji, nie ma szans na kolejną kadencję. Liczymy również na to, że mieszkańcy Gminy Pisz zechcą położyć kres autorytarnym i nieliczącym się
z opinią publiczną rządom Pana Burmistrza i podejmą odpowiednie działania, skutkujące odwołaniem Burmistrza jeszcze przed upływem dotychczasowej kadencji.

Panie Burmistrzu! Wiemy kim są Ci tajemniczy inwestorzy, o których Pan mówił na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada br. chcący wybudować hotel na działce, na której obecnie znajduje się infrastruktura służąca do ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków na jeziorach mazurskich,                            a w szczególności na jeziorze Śniardwy.

Mimo posiadania pewnych informacji o osobach owych inwestorów i tym kto ich motywuje, mamy jednak nadzieję, że w swoich działaniach nie kieruje się Pan własnym interesem i że nie planuje odnosić osobistych korzyści wynikających ze sprzedaży tej działki, po to by zapewnić sobie spokojną emeryturę po zakończeniu kadencji.

Ze swojej strony obiecujemy, że dopilnujemy by się tak nie stało.

Mamy też nadzieję, że na Wielkich Jeziorach Mazurskich nigdy nie zdarzy się żadna tragedia taka jak biały szkwał, który miał miejsce w 2007 roku i że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że Burmistrz i Radni Miasta Pisz będą winni czyjejś śmierci, bo w wyniku ich działań zabraknie np. ratowników Mazurskiej Służby Ratowniczej mogących nieść pomoc ofiarom wypadków.

Liczymy na to, że Pan Burmistrz zajmie stanowisko w przywołanej sprawie i wyrażamy nadzieję na to, że nie doprowadzi Pan do rozwiązania naszej służby.

Z poważaniem

Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej

KURS KPP

Mazurska Służba Ratownicza we współpracy z naszym Partnerem: Koga Med Szkoła Pierwszej Pomocy w dniach 22-27 marca 2022 roku organizuje Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Szkolenie oraz egzamin odbędą się w Warszawie przy ulicy Łączyny 4. Zapisy na kurs oraz egzaminy do 28 lutego na e-mail: pierwszapomoc@koga.edu.pl

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 692 544 868

Ceny:

 • Kurs KPP wraz z egzaminem państwowym oraz opłatą za wydanie zaświadczenia wynosi: 750 zł
 • Recertyfikacja czyli ponowne potwierdzenie umiejętności KPP: 300 zł

Członkowie Mazurskiej Służby Ratowniczej otrzymują 20% zniżki!

Zastrzegamy możliwość odwołania kursu ze względu na obostrzenia Covid-19 lub zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób.

Pożegnanie Krzysztofa

Z wielkim smutkiem informujemy, że na wieczną wachtę odszedł wieloletni członek Mazurskiej Służby Ratowniczej Ś.P. Krzysztof Ptak Kapitan Żeglugi Śródlądowej, Krzysztof współtwórcą i komandorem Jacht Klubu „Bryza” oraz Prezesem Stoczni „Atut” w Januszowicach.

Jednak przede wszystkim był bardzo oddany ratownictwu, niezwykle serdeczny, uczynny i koleżeński. Stanowił dla nas wszystkich wzór do naśladowania. Wprowadzał w nasze debaty głos rozsądku. 

Całej rodzinie składamy najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia. 

 

Przyjaciele z Mazurskiej Służby Ratowniczej

STERNIK MOTOROWODNY – terminy szkoleń i EGZAMINÓW

ZAPRASZAMY na weekendowe szkolenia na stopień STERNIKA MOTOROWODNEGO
zakończone EGZAMINEM w dniach:

31 lipca – 1 sierpnia [egzamin]

14 – 15 sierpnia [egzamin]

28 – 29 sierpnia [egzamin]

11 – 12 września [egzamin]

25 – 26 września [egzamin]

zgłoszenia [z podaniem terminu, ilości osób oraz kontaktowego numeru telefonu]
prosimy przesyłać na adres e-mail:
szkolenia@msr-okartowo.pl

dodatkowe informacje:
Janusz Jurczyga 601-304-459
Justyna Olbrycht 603-729-560

dla grup zorganizowanych minimum 7 osób istnieje możliwość uzgodnienia
dodatkowego terminu z 10-cio dniowym wyprzedzeniem

Szkolenia i egzaminy – patenty motorowodne

Szanowni Państwo,

wstępnie ustaliliśmy terminy egzaminów na patenty motorowodne. Przed egzaminami odbywać się będą kursy organizowane przez naszych szkoleniowców. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną szkolenia@msr-okartowo.pl.

Terminy egzaminów:

11.07.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

18.07.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

25.07.2021 r. – Egzamin na „Licencję do holowania narciarza wodnego”

15.08.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

22.08.2021 r. – Egzamin na „Licencję do holowania narciarza wodnego”

12.09.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

19.09.2021 r. – Egzamin na „Licencję do holowania narciarza wodnego”

Podane terminy są terminami szacunkowymi mogą ulec zmianie.

Mamy nowe Władze

W dniu 26-06-2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod nazwą Mazurska Służba Ratownicza.

W skład Zarządu weszli:

Krzysztof Kornaś

Jacek Gwiazdowski

Kazimierz Nazarkiewicz

Marcin Kwiatkowski

Marek Kwasowiec.

Nowo wybrany Zarząd deklaruje dołożyć wszelkich starań by nadal budować dobre imie Mazurskej Służby Ratowniczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Zarząd stowarzyszenia działającego pod nazwą Mazurska Służba Ratownicza dalej również jako „MSR) z siedzibą w Okartowie, działając na podstawie paragrafu 15 ust 3 Statutu MSR zawiadamia, iż zwołuje na dzień 26 czerwca 2021r. na godz. 12.00 Walne Zebranie Członków MSR, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia.

 1. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
 2. Otwarcie Walnego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 4. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku
  2020r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
  za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 9. Udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium
  z
  wykonywania obowiązków w roku 2020.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  z
  działalności w roku 2020, oraz udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
 11. Omówienie nowych zasad członkostwa w Stowarzyszeniu.
 12. Omówienie bieżącej sytuacji i ustaleń poczynionych przez członka Zarządu pełniącego obowiązki Komandora w związku z przejęciem czynności kierowania działalnością bieżącą Stowarzyszenia w następstwie śmierci
  w grudniu 2020r. dotychczasowego Komandora.
 13. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie MSR.
 15. Dokonanie zmian w składzie Zarządu poprzez:
 16. podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego składu Zarządu;
 17. podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Zarządu i powołanie członków Zarządu;
 18. podjęcie uchwały o powierzeniu jednemu z członków Zarządu MSR funkcji Komandora;
 19. podjęcie uchwały o powierzeniu jednemu z członków Zarządu MSR funkcji Wice-Komandora.
 20. Dokonanie zmian s składzie Komisji Rewizyjnej poprzez:
 21. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej;
 22. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej
 23. Dokonanie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej poprzez:
 24. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego składu Komisji Dyscyplinarnej;
 25. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Komisji Dyscyplinarnej.
 26. Przedstawienie projektu planu działalności Stowarzyszenia do końca 2021r.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad.
 • Zawiadamiając o zwołaniu Walnego Zebrania Członków MSR, Zarząd informuje, iż prawo udziału w Walnym Zebraniu przysługuje tym członkom MSR, którzy legitymują się uiszczeniem wszystkich składek członkowskich.
 • Udział w Walnym Zebraniu mogą wziąć osobiście członkowie MSR, spełniający warunki wskazane w ust. 2 lub ich pełnomocnicy. Pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia, legitymująca się posiadaniem pełnomocnictwa udzielonego przez członka MSR, którego podpis zostanie poświadczony na treści pełnomocnictwa przez notariusza. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka Stowarzyszenia.
 • Zarząd MSR działając w oparciu o dyspozycję przepisu paragrafu 15 ust. 5 Statutu MSR zawiadamia, iż w przypadku, gdy po sprawdzeniu listy obecności ustalone zostanie, iż nie występuje wymagane kworum członków Stowarzyszenia i Walne Zebranie zwołane na 26 czerwca 2021r. na godz. 12.00 nie może się odbyć, drugi termin dla odbycia Walnego Zebrania Zarząd wyznacza na dzień 26 czerwca 2021r. na godz. 12.30.

Zarząd Stowarzyszenia

JEST ZGODA NA ORGANIZOWANIE KURSÓW MOTOROWODNYCH!!! 30-05-2021

Otrzymaliśmy informacje, że jest zgoda na organizowanie kursów motorowodnych.

Oczywiście musimy przestrzegać i stosować się  wszelkich wytycznych jakie obowiązują w związku z COVID 19.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu po przez:

szkolenia@msr-okartowo.pl

lub telefonicznie (087) 425-30-77, mobil: 603 729 560

Termin pierwszego egzaminu: 30.05.2021

Kurs odbędzie się w dniach 28-29.05.2021

Istnieje możliwość noclegu dla uczestników kursu.

Informacja COVID

Szanowni Państwo,
Mazurska Służba Ratownicza utrzymuje dyżury ratownicze oraz prowadzi niezbędne prace, które pozwalają nam być w ciągłej gotowości.
Właścicieli łodzi przebywających w portach MSR prosimy o zachowanie niezbędnych czynności, które zapewnią bezpieczeństwo i zachowanie dystansu społecznego.
Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i decyzje administracji rządowej by otworzyć w pełni całą Bazę dla naszych gości.
Coraz więcej osób jest zaszczepionych i nabywa odporności . Mamy nadzieję , że nauczymy się żyć z wirusami w taki sposób by mogli Państwo korzystać z piękna miejsca, w którym się znajdujemy.

KURS KPP

Mazurska Służba Ratownicza we współpracy z naszym Partnerem: Koga Med Szkoła Pierwszej Pomocy w dniach 22-27 marca 2022 …

Odpowiedź na List otwarty do mieszkańców Pisz

Szanowni Państwo, Z dużym żalem i niesmakiem odczytaliśmy list otwarty do mieszkańców Gminy Pisz dotyczący zamieszania …

List otwarty

Okartowo dnia 7 grudnia 2021 Mazurska Służba Ratownicza Okartowo 12-250 Orzysz LIST OTWARTY DO PANA BURMISTRZA PISZA ANDRZEJA …