Aktualności

Egzamin na stopień „Sternik Motorowodny”

Egzaminy na stopień Sternika Motorowodnego.

W roku 2020, pierwszy termin egzaminu, będzie wyznaczony pod koniec kwietnia. Kolejne egzaminy będą organizowane dwa razy w miesiącu. 

Osoby chętne, proszone są o zgłaszanie się drogą mailową na adres:
biuro@msr-okartowo.pl

Egzamin na stopień „Sternik Motorowodny”

Egzaminy na stopień Sternika Motorowodnego. W roku 2020, pierwszy termin egzaminu, będzie wyznaczony pod koniec kwietnia. …

Nowe władze MSR

Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej uprzejmie informuje że w dniu 07-12-2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie …

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo- wyborczego Członków Stowarzyszenia Mazurska Służba …